แนะนำเพลงได้ที่ 0-2441-4832-3  SMS : 4689955
ข่าวสาร/กิจกรรม
รายการสาระบันเทิง
                MOL RADIO อาสาพาคุณหวนกลับ
               ไปหาความทรงจำกับบทเพลงในอดีต
               ที่คุณยังคิดถึง ทั้งเพลง ลูกทุ่ง ลูกกรุง
             สตริง เพื่อชีวิต แล้วทุกเสียงเพลง
  จะอยู่ดูแลหัวใจคุณทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง...!!

แนะนำเพลงได้ที่  0-2441-4832-3
ข่าว ประชาสัมพันธ์..!!

ท่านสามารถรับฟัง MOL RADIO
ทางช่องวิทยุดาวเทียม THAICOM 5
ระบบ C BAND
ความถี่ช่อง(Frequency) : 3880 MHz.
Symbol Rate : 30000 KsPs
FEC : 5/6
Polarity : V
SMS : 4689955

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MOL RADIO
      ได้แล้วที่ Google Play