แนะนำเพลงได้ที่ 0-2441-4832-3  SMS : 4689955
ข่าวสาร/กิจกรรม
รายการสาระบันเทิง
                MOL RADIO อาสาพาคุณหวนกลับ
                ไปหาความทรงจำกับบทเพลงในอดีต
                ที่คุณยังคิดถึง แล้วทุกเสียงเพลง
              จะอยู่ดูแลหัวใจคุณทุกวัน
          ตลอด 24 ชั่วโมง...!!

แนะนำเพลงได้ที่  0-2441-4832-3
ข่าว ประชาสัมพันธ์..!!

ท่านสามารถรับฟัง MOL RADIO
ทางช่องวิทยุดาวเทียม THAICOM 5
ระบบ C BAND
ความถี่ช่อง(Frequency) : 3545 MHz.
Symbol Rate : 30000 KsPs
FEC : 5/6
Polarity : V
SMS : 4689955

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MOL RADIO
      ได้แล้วที่ Google Play